Meemimeininkiä

Meemikoulu on jatkoa Päivälehden museossa 17.11.2021 järjestetylle historian ensimmäiselle Meemiseminaarille sekä 20.1.2022 järjestetylle Meemipöydästä voipi aloitella -verkkotapahtumalle, joka toteutettiin osana Tieteiden yötä. Meemiseminaarin tarkoituksena oli laajentaa erityisesti viestinnän ammattilaisten ja yhteiskunnallisesti aktiivisten toimijoiden ymmärrystä meemeistä. Meemipöydästä voipi aloitella oli astetta kevyempi ja käytännönläheisempi, mutta täysin yhtä merkityksellinen ja ajatuksia herättävä tapahtuma.

Meemiseminaarin tarkoituksena on laajentaa erityisesti viestinnän ammattilaisten ja yhteiskunnallisesti aktiivisten toimijoiden ymmärrystä meemeistä. Tunnistetuin meemien muoto ovat kuvameemit (usein kuvaa ja tekstiä yhdistelevät, somessa leviävät teokset), mutta meemit ottavat monia muotoja. Sanonnat, laulut, muoti-ilmiöt, erilaiset uskomukset… Meemit ovat määritelmällisesti informaatioyksikköjä, jotka ovat sisällöltään kaikkea hyvin yksinkertaisen ja äärimmäisen monimutkaisen väliltä. Tunnettuja meemejä määrittää merkittävä levinneisyys, joko yhteiskunnassa laajemmin tai jonkin tietyn viiteryhmän sisällä.

Meemiseminaarin esiintyjien kuratoimisesta ovat vastanneet tutkija-taiteilijat Saara Särmä ja Jenna Jauhiainen. Meemiseminaari on osa Särmän Suomen Akatemian rahoittamaa MEMEPOL-tutkijatohtorihanketta, joka keskittyy analysoimaan visuaalista maailmanpolitiikkaa eli sitä, miten erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä sosiaalisessa mediassa ja internetissä pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan.

Meemiseminaarissa esiintyy viisi oman alansa asiantuntijaa, joista kukin pitää noin kymmenen minuutin alustuksen valitsemastaan aiheesta. Alustusten jälkeen osallistujat kokoontuvat keskustelupaneeliin, jonka vetää Saara Särmä.

Kenties tunnetuin kotimainen meemejä viranomaisviestinnässä hyödyntävä taho on Verohallinto, jolle selkeyden ja ymmärrettävyyden lisäksi on tärkeää saada aikaan vuorovaikutusta ja tuottaa helposti lähestyttävää sisältöä. Verohallinnon viestintäsuunnittelija Nanna Jussila käsittelee alustuksessaan meemejä viranomaisviestinnän näkökulmasta.

Viestinnällisesti proaktiivisista ja sisällöllisesti hykerryttävistä aiheista siirrytään hetkeksi vakavammille vesille kun Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskusta edustava Emma Lappalainen puhuu meemeistä, huumorista ja vihamielisestä vaikuttamisesta. Lappalainen käsittelee alustuksessaan huumorin käyttöä osana valtiollista ja strategista disinformaatiota, sekä sen vaikutusta informaatioympäristöön demokratian ja yhteiskunnallisen keskustelun laadun näkökulmasta.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yhteinen asia, mutta myös yksityinen todellisuus. Muusikkona tunnetulta Kyösti Salokorvelta on hiljattain julkaistu Vastapainon toimesta teos Elä, naura, tuota voittoa osakkeenomistajille. Salokorven kirja sekä käsittelee että hyödyntää meemejä kommunikaation keinona. Alustuksessaan Salokorpi käsittelee erityisesti vasemmiston meemikulttuuria.

Aktivismi on löytänyt uusia kanavia ja keinoja sosiaalisen median yleistymisen myötä. Javiera Marchant Aedo puhuu alustuksessaan meemeistä yhdenvertaisuuden edistämisen työkaluna. Keskiössä alustuksessaan ovat inklusiivisuus, punch up -periaate huumorissa sekä digitaalinen blackface.

Lähivuosina erityisesti Instagramiin on syntynyt kotimaisia meemitilejä kuin sieniä sateella. Yksi suosittu meemitili on @kaikkipaskaksi, jonka ylläpitäjä pitää alustuksensa meemien tekemisestä ja niiden tuottamiseen liittyvästä yhteisöllisyydestä.

Tervetuloa Meemipöydän herkkujen ääreen! Tapahtuman alkusanoissa tutkijatohtori Saara Särmä kertoo MEMEPOL-tutkimushankkeesta. Päivälehden arkiston kokoelmavastaava Johanna Mieto puolestaan esittelee Meemipöydän arkistoaineiston: millaisia kuvia mediahistoriallinen arkisto tarjoaa meemiytettäväksi?

Entä mitä kuuluu Instagramin suomalaiseen meemiyhteisöön? Meemiadminit @pikakahvimemegirl ja @malminskeletor keskustelevat yhteisöllisyydestä, yhteiskunnallisuudesta ja meemien avulla vaikuttamisesta. Pika Koota ja Skeleä haastattelee taiteilija Jenna Jauhiainen.


Meemikoulun taustalla ovat Päivälehden museo, Saara Särmän vetämä MEMEPOL, Koneen Säätiön rahoittamassa Vastapuhe-hankkeessa työskentelevä Jenna Jauhiainen sekä väitöskirjatutkija Reeta Karjalainen

rehtori@meemikoulu.fi